Vpliv uporabe slušnih aparatov na kakovost življenja

Na Harvardu so s študijsko analizo ocenili, kakšna je kakovost življenja starejših ljudi z diagnozo okvare sluha z slušnimi aparati in brez uporabe slušnih aparatov.

Študija z neverjetnim vzorcem je razdeljena v tri skupine, na naslednji način: prva skupina: 30 starejših ljudi z diagnozo izguba sluha in indikacijo za uporabo slušnega aparata, ki pa ga do sedaj še niso uporabljali; druga skupina: 30 posameznikov z okvaro sluha, ki so uporabljali slušne aparate; tretja skupina: 30 starejših brez opažanja izgube sluha / slabšega slišanja. Udeleženci so izpolnili vprašalnik, ki je preučeval sociodemografske in družinske podatke. Poleg opisne analize podatkov so bili izvedeni testi za primerjavo treh skupin z uporabo analize variance (ANOVA) in Bonferronijev test.

Rezultati študije so pokazali, da so se te tri skupine močno razlikovale na vseh področjih kakovosti življenja. Skupina starejših oseb z okvaro sluha z diagnozo in indikacijo za uporabo slušnih aparatov je imela nižje ocene kot skupina starejših z okvaro sluha, ki je uporabljala slušni aparat. Prav tako je skupina ljudi, ki je uporabljala slušne aparate imela najboljše rezultate ter vidno izboljšanje vseh vidikov kakovosti življenja. Dejstvo je, da izguba sluha vpliva na kakovost življenja starejših in posledično na njihovo zdravstveno počutje, kot tudi samo počutje v družbi. Uporaba slušnih aparatov je koristna za vsakega posameznika in ima pozitivne učinke, ne glede na starost ter izboljšuje življenjsko in zdravstveno stanje.

Deli s prijatelji