Vpliv izgube sluha na kakovost življenja starejših odraslih

Izguba sluha je najpogostejši senzorični primanjkljaj pri starejših in postaja resen socialni in zdravstveni problem. Zlasti pri starejših, lahko izguba sluha poslabša izmenjavo informacij in tako bistveno vpliva na vsakdanje življenje, povzroča osamljenost, odvisnost in frustracije ter komunikacijske motnje. Zaradi staranja prebivalstva v razvitem svetu je izguba sluha vse večji problem, za katerega je znano, da zmanjšuje kakovost življenja. Izgube sluha ni mogoče obnoviti ali povrniti, lahko pa sluh ohranimo z rehabilitacijo s slušnimi aparati.

Deli s prijatelji